Header

Khoá học dựng phim MIỄN PHÍ

Khoá học MIỄN PHÍ trong khuôn khổ dự án JEAI RECYCURBS Viet do Viện nghiên cứu và phát triển Pháp tài trợ. Khoá học dành cho các bạn yêu thích quay phim, dựng phim, học và thực hành sử dụng flycam, muốn khám phá một kỹ năng thể hiện mới. Hạn chót đăng ký là ngày 25/6.No comments

Powered by Blogger.