Header

Hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

Mỗi ngày ở Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó nhiều nhất là TP HCM với gần 9.000 tấn.
Hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam
Việt Chung - Gia Chính

No comments

Powered by Blogger.